Het lessenpakket
27 uren basisvorming (gelijk voor iedereen)
5 uren “vrije ruimte”

GO! middenschool Ter Beuke biedt in het eerste leerjaar B twee mogelijkheden aan:
• 1B + (basispakket + 1u wiskunde en 1u Frans)
• 1B  (basispakket + meer techniek)

Leerlingen die door omstandigheden ernstige tekorten hebben opgelopen in de basiskennis taal en rekenen kunnen dus terecht in de B-klas. Via deze brugklas kan de achterstand worden weggewerkt om daarna over te stappen naar 1A.  Wie toch liever niet naar 1A gaat, kan ook aansluiten in het beroepsvoorbereidend jaar.

Lessentabel

Wie kan terecht in het eerste leerjaar B?

 • Regelmatige leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd, doch niet met vrucht.
 • De leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet hebben gevolgd of niet hebben beëindigd mits:
  – uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar te hebben bereikt.
 • De houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald in het gewoon of buitengewoon onderwijs mits:
  – verplicht (niet bindend) advies van het CLB
  – akkoord van de betrokken personen
 • Regelmatige leerlingen van het buitengewoon lager of secundair onderwijs die geen getuigschrift basisonderwijs bezitten mits:
  – Gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
  – akkoord van de betrokken personen
  – verplicht (niet bindend) advies van het CLB.