Het vak kantoor in de eerste graad is voor de leerling enerzijds een eerste kennismaking in het secundair onderwijs met economische en handelsactiviteiten vanuit de leefwereld van de leerling. Anderzijds beoogt het vak kantoor het aanleren van basiscompetenties ICT. 

De klemtoon ligt op het kennismaken met de economische realiteit, vanuit concrete contexten door het uitvoeren van authentieke opdrachten. De leerling zal door een activerende en probleemoplossende aanpak geboeid raken voor de economische en handelsactiviteiten. Bovendien krijgt de leerling een genuanceerd beeld van de huidige economische en sociale samenleving door het gebruik van actuele informatie. 
De leerlingen verwerven ICT-competenties door exploratie van diverse softwareprogramma’s en passen deze competenties functioneel toe in een economische en/of een handelscontext.
Via het vak krijgt de leerling een zicht op de inhoud en de aanpak van de economische en handelsvakken in de tweede en de derde graad, zodat hij een bewuste studiekeuze kan maken voor de tweede graad.

Lessentabel: