De vakken Latijn en Grieks geven de leerlingen de nodige basiskennis voor studierichtingen met de optie Latijn of Grieks-Latijn (klassieke talen). Bovendien oefent het vak de synthetische en analytische geest van de leerlingen. Hoewel Latijn en Grieks nu ‘dode’ talen zijn, hebben ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans en Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn. Ook in het Nederlands is de invloed van het Latijn nog steeds merkbaar: woorden als school, familie, poort, tegel vinden hun oorsprong in de taal van de Romeinen.

Tijdens de lessen Latijn en Grieks komen er vier luiken aan bod:

o    Cultuur: cultuurhistorische items zoals levend Latijn en de Romeinen in onze streken, worden besproken en geactualiseerd

o    Lectuur: vertaling en verklaring van authentieke Latijnse en Griekse teksten

o    Vocabularium: het instuderen van frequente woordenschat, in samenhang met de gelezen teksten

o    Grammatica: de spraakkunst en bijhorende oefeningen behoren tot de basiskennis van het Latijn en het Grieks