De basisoptie Sociale en Technische Vorming richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen.

Deze richting is een grondige voorbereiding voor een verdere onderwijsloopbaan in de richting Sociale en Technische Wetenschappen (S.T.W.) of Techniek-Wetenschappen (T.W.). M.a.w. deze opleiding biedt een breed toekomstperspectief.

Naast de basisvorming volgen de leerlingen de vakken gezins- en verzorgingstechnieken, die telkens bestaan uit een theoretisch en een praktisch luik.

 

Verschillende thema’s komen aan bod:

–       Inleidende technische begrippen, begrippen en technieken in de keuken, tafelzorg, voedingsleer en sociale en communicatieve omgangsvormen.

–       Kennismaking met verschillende grondstoffen, materialen, gereedschappen en bewerkingswijzen.

–       Basisbegrippen van elektriciteit

–       Aandacht voor het correct omgaan met weeg- en meettoestellen en voor een juiste werkhouding.

 

Tijdens de lessen wordt steeds gestreefd naar kwaliteit en afwerking . Zo ontwikkelen de leerlingen zin voor orde, hygiëne, veiligheid en verantwoordelijkheid i.v.m. het werk, grondstoffen, gereedschappen en machines.