Inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Inschrijven OV4 (autiwerking) http://buso.woudlucht.be/inschrijven

Documenten:
Stappenplan aanmelden OV4 
Data aanmelden en inschrijven OV4 
Informatiefolder OV4

Inschrijven middenschool

 

Inschrijvingsmomenten tijdens de grote vakantie:

  • 2, 3 en 4 juli 2018: 10-12u30 en van 17-19u30
  • 5 juli 2018 van 10-12u30
  • Vanaf 24 augustus 2018 t.e.m. 30 augustus 2018 tijdens werkdagen: 10-12u of 17-19u30
  • Inschrijven kan altijd NA afspraak!

Wat meebrengen?

  • Attest en/of getuigschrift van de lagere school (indien reeds afgeleverd)
  • Rapport van het laatst gevolgde leerjaar  (indien reeds afgeleverd)
  • Identiteitskaart

Bij inschrijving in het beroepsvoorbereidend leerjaar (Verzorging Voeding) is een medisch attest voor het werken met voedingswaren verplicht!

 

Info m.b.t. het inschrijvingsdecreet

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is een nieuw inschrijvingsdecreet van kracht. Doelstelling van het decreet is een betere sociale mix te realiseren in alle Vlaamse scholen, ongeacht het net.
U kan alles nalezen op de website van LOP Leuven. http://www.lop.be/

 

Inschrijven in het 1ste leerjaar secundair onderwijs

Wie krijgt voorrang bij het inschrijven?
Sommige kinderen krijgen voorrang bij het inschrijven. Broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in onze school. ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen. Kinderen van personeel van onze school

 

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

 

  • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
  • de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 Een niet-indicatorleerling is een leerling die aan geen van beide indicatoren beantwoordt.

 

Hoe bewijs ik dat mijn kind indicatorleerling is?

Bij het inschrijven moet je extra documenten meenemen. Bijvoorbeeld:

 

o  een bewijs dat je een studietoelage krijgt van de afdeling Studietoelagen. Bv. een brief, een rekeninguittreksel, …

o  een kopie van de beslissing van de jeugdrechtbank of van het Comité voor Bijzondere jeugdzorg, om te bewijzen dat het kind buiten het gezin werd opgenomen.

o  een verklaring op eer over het diploma van de moeder.

Kan je geen bewijs voorleggen, dan heeft je kind geen recht op de plaatsen die gereserveerd zijn voor de indicatorleerling.