Inschrijvingen

 

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Broers- zussen + kinderen van personeel : 19 maart 2018 t.e.m. 30 maart 2018

Start inschrijvingen (niet)indicatoren: 17 april 2018- 2 mei 2018

Vrije periode start op 8 mei 2018

Inschrijven OV4 (autiwerking) http://buso.woudlucht.be/inschrijven

Documenten:

Stappenplan aanmelden OV4 
Data aanmelden en inschrijven OV4 
Informatiefolder OV4

We dienen wel rekening te houden met het nieuwe inschrijvingsdecreet.

De maximumcapaciteit voor onze school is 72 (46 leerlingen in 1A en 26 leerlingen in 1B)

Inschrijvingsmomenten

       Tijdens de schooldagen (t.e.m. 30 juni 2018):        

  • van 09.00u tot 12.00
  • van 14.00u tot 16.00u
  • na afspraak

 

       VIP-inschrijvingsdag/opendeurdag

  • zaterdag 21 april 2018 van 10.00u tot 13.00u

 

       Schoolfeest

  • zaterdag 5 mei 2018

Wat meebrengen?

  • Attest en/of getuigschrift van de lagere school (indien reeds afgeleverd)
  • Rapport van het laatst gevolgde leerjaar  (indien reeds afgeleverd)
  • Identiteitskaart

Bij inschrijving in het beroepsvoorbereidend leerjaar (Verzorging Voeding) is een medisch attest voor het werken met voedingswaren verplicht!

 

Info m.b.t. het inschrijvingsdecreet

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is een nieuw inschrijvingsdecreet van kracht. Doelstelling van het decreet is een betere sociale mix te realiseren in alle Vlaamse scholen, ongeacht het net.
U kan alles nalezen op de website van LOP Leuven. http://www.lop.be/

 

Inschrijven in het 1ste leerjaar secundair onderwijs

Wie krijgt voorrang bij het inschrijven?
Sommige kinderen krijgen voorrang bij het inschrijven. Broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in onze school. ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen. Kinderen van personeel van onze school

 

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

 

  • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
  • de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 Een niet-indicatorleerling is een leerling die aan geen van beide indicatoren beantwoordt.

 

Hoe bewijs ik dat mijn kind indicatorleerling is?

Bij het inschrijven moet je extra documenten meenemen. Bijvoorbeeld:

 

o  een bewijs dat je een studietoelage krijgt van de afdeling Studietoelagen. Bv. een brief, een rekeninguittreksel, …

o  een kopie van de beslissing van de jeugdrechtbank of van het Comité voor Bijzondere jeugdzorg, om te bewijzen dat het kind buiten het gezin werd opgenomen.

o  een verklaring op eer over het diploma van de moeder.

Kan je geen bewijs voorleggen, dan heeft je kind geen recht op de plaatsen die gereserveerd zijn voor de indicatorleerling.