Info

   Onze school

      

Onderwijs is het aanwakkeren van een vuur, niet het vullen van een vat. (Confusius)

Onze school is een school waar elke leerling zich thuis kan voelen.  De combinatie van ZORG en KWALITEIT  is één van onze troeven!

“Kwaliteit” is echter tweeledig: enerzijds trachten wij bij elke leerling een zo hoog mogelijke leerwinst te boeken en anderzijds hebben wij oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van ieder individu. Dit zijn trouwens de basisvoorwaarden om tot een succesrijk en vooral zinvol leerproces te kunnen komen.

Bovendien is “onderwijzen”  meer dan alleen maar het overdragen van kennis; onderwijs moet ook bijdragen tot de ontplooiing van ieders talenten en tot de ontwikkeling van jong volwassenen tot creatief handelende succesvolle mensen in een steeds veranderende samenleving. 

Binnen een duidelijk uitgetekende structuur en met duidelijke afspraken zorgt een deskundig team er voor dat de leerlingen de kans krijgen hun eigen persoonlijkheid en bekwaamheden ten volle te ontwikkelen..

Iedere leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt om uitdagende leertrajecten die de leerlingen moeten prikkelen om uit te munten op allerlei vlakken.

Wij doen dit via een gezonde mix van inspanning en ontspanning!

 Wij zijn fier op onze school!  

  Wij zijn fier dat onze school een GO! school is… 

   … een GO! school met een uitdagend pedagogisch project!

 

 Middenschool Ter Beuke, de school waar jouw talent blijft groeien!

 

   Pedagogisch Project van het Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap!