Info

   Onze school

      

GO! middenschool Ter Beuke biedt kwalitatief en innoverend onderwijs met aandacht voor iedere jongere met zijn/haar specifieke talenten, eigen interesses, ambities en persoonlijkheid. Het is belangrijk dat elk kind zich intellectueel en creatief kan ontwikkelen.

Wij willen onze leerlingen niet enkel kennis en inzichten bijbrengen maar ook vaardigheden en attitudes. Wij streven naar de totale ontwikkeling van ieder individu, waarbij leerlingen hun talent kunnen ontdekken.  Op die manier kunnen ze later als volwaardig lid van de maatschappij hun verantwoordelijkheden opnemen.

Om dit alles te realiseren trachten wij een “warme” leeromgeving voor onze leerlingen te creëren.  Een omgeving waarin we belang hechten aan een individuele aanpak en/of (studie)begeleiding. Waarbij de leerlingen ondersteund worden om hun doelen te bereiken. Op deze manier beogen wij een maximale leerwinst voor elk kind.

Hierbij willen we dat de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk verloopt; dankzij onze kleinschaligheid kunnen wij hieraan heel wat aandacht besteden.

Wij kiezen voor neutraliteit, namelijk de eerbiediging van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. De mix van mensen van alle overtuigingen en alle lagen van de bevolking is het handelsmerk van en een troef voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij willen onze leerlingen optimaal begeleiden in het studiekeuzeproces. Met dat doel voor ogen laten wij hen proeven van een breed studieaanbod.  Via een modulair aanbod in de vrije ruimte krijgen de leerlingen een voorproefje van de richtingen in de tweede graad.  Zo kunnen ze op het einde van de eerste graad een bewuste keuze maken.


 

   Pedagogisch Project van het Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap!