Op onze school streven we een KRACHT-visie na!


Kleinschalig
GO! middenschool Ter Beuke is geen mastodontschool, maar een kleine middenschool van ongeveer 120 leerlingen. Dit maakt dat wij elke leerling kennen en dat zij geen “nummers” zijn. Dankzij onze kleinschaligheid kunnen wij de leerlingen meer zorg bieden en hen op die manier een verlengstuk van de basisschool geven; de geborgenheid en het veilige gevoel van een kleine school is onze troef nummer 1.
In een groene omgeving, weg van de drukte en toch nabij de stad geven we in kleine groepjes les.
Hierbij leggen we de basis voor een boeiende schoolloopbaan.

Respect
In onze samenleving worden wij geconfronteerd met succeservaringen, maar ook met ontgoochelingen.
In onze school leren wij met beiden omgaan. Onze leerlingen ervaren dat het leven eigenlijk een constant groeiproces is met vallen en opstaan, maar dat het vallen geen drama hoeft te zijn. “Fouten maken” zien wij alleen maar als een middel om te leren.
In een duidelijk beleid waarbij we steeds in contact staan met de ouders willen we de jongeren respect bijbrengen.

Aandacht voor elke leerling
Elke leerling is een VIP… elke leerling krijgt de aandacht die hij/zij verdient! Met de nodige zorg en aandacht voor elke situatie wordt een zo groot mogelijke leerwinst nagestreefd. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van alternatieve werkvormen en indien nodig worden remediëringsplannen en/of zelfs individuele leertrajecten uitgestippeld.
Leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie (e.a.) kunnen terugvallen op doordachte sticordimaatregelen.
Hiernaast is er onze leerlingenbegeleidster , zij staat permanent klaar voor de leerlingen…
Er is eveneens een nauwe samenwerking met het CLB.

Creativiteit
School komt van het Griekse woord ‘schole’, wat ‘vrije ruimte’ betekent. GO! middenschool Ter Beuke geeft iedere leerling de ruimte om zijn/haar talent te kunnen ontplooien dit tijdens de lessen Latijn of tijdens de STEM-gerichte modules. Maar ook tijdens de middagspel kunnen kinderen hun ei kwijt. Iedere leerling is uniek … wij gaan op zoek naar ieders kennen en kunnen en bouwen verder op ieders eigenheid.
Hoogstaand
Leerlingen die afstuderen van onze middenschool en het advies van onze school volgen slagen in het 3 de middelbaar.
Dit is het bewijs dat we hoogstaand onderwijs bieden met de nodige zorg. We helpen leerlingen door gedurende de 4 à 5
eerste weken van het schooljaar een curus Leren Leren aan te bieden. Op regelmatige tijdstippen tijdens het schooljaar
worden de belangrijkste items uit de cursus Leren Leren terug onder de aandacht gebracht.
Hiernaast leggen we de nodige aandacht bij de leerling tijdens een leerlingcontact. Onze school beschikt over de nodige ICT-infrastructuur zoals Smartboard, PC’s, beamers, I pads… en in elk lokaal is een internetverbinding aanwezig.

Thuis voelen
Tijdens de eerste week van het schooljaar wordt er vooral aandacht besteed aan onthaal, kennismaking, bepalen van de
beginsituatie van elke leerling… Wij doen dit aan de hand van talenten. Al snel weten wij wat het profiel is van elk kind en
kunnen wij in de gepaste begeleiding voorzien. Hiernaast staat een gedreven team leerkrachten, opvoeder, begeleiders en directie
klaar zodat je kind zich snel thuis voelt op onze school. Via smartschool onze digitaal platform kunnen we ook snel met de ouders communiceren en kan je je kind vanop je smartphone opvolgen.