Studieaanbod

 OKAN onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

 • 22u Nederlands
 • 2u levensbeschouwing (NCZ, islamitische godsdienst, ...)
 • 1u techniek
 • 1u lichamelijke opvoeding
 • 2u wiskunde

 

  

 

  Eerste leerjaar A    (Lessentabel                

 

 

   Eerste leerjaar B    (Lessentabel)               

 

  - Basispakket (28 uren) + 4 uren Latijn

  Basispakket (28 uren) + 2 uren STEM-gerichte modules 

          - land- en tuinbouw
          - Onderzoek en Experiment
          - TechnoLab
          - koken

         + 1 uur verdieping (Engels, Frans, Nederlands)

        + 1 uur ondersteuning (Frans, wiskunde, Nederlands)

 

 - Brugklas naar 1A   (1B+)    

       Basispakket (28 uren)
               + 1 uur Nederlands 
               + 1 uur Frans
               + 2u wiskunde

 

 - Voorbereiding 2BVL  (1B)

       Basispakket (28 uren)
               + 1 uur Nederlands 
               + 2 modules (land-en tuinbouw, techniek, koken)

               + 1 uur ICT

 

  Tweede leerjaar A    (Lessentabel)        

 

 

  Tweede leerjaar B (BVL)    (Lessentabel)       

 

 - Grieks – Latijn


  - Latijn


  - Sociale en Technische Vorming


  - Moderne Wetenschappen met 2 uren stemgerichte modules

          - ICT en Nieuwe Media
          - TechnoLab
          - 3D
          - sport

 

 

 

 - Verzorging Voeding  – Kantoor Verkoop


  - Verzorging Voeding  – Hout


 

 

Toelichting bij het studieaanbod

 Eerste leerjaar A

In het eerste leerjaar A hebben alle leerlingen eenzelfde basisvorming van 28 uren per week.

Daarnaast is er een "Vrije Ruimte" van 4 uren per week.  

In onze school kunnen de leerlingen kiezen uit onderstaande opties:

  • Latijn
  • STEM gerichte modules

 

1A /Latijn

  • Latijn iets voor jou?
  • Je moet geen bolleboos zijn om Latijn te studeren.  Enige intelligentie en wat gezond verstand volstaan. Heb je belangstelling voor geschiedenis, kunst , verhalen…?  Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen en een boeiende wereld zal voor je opengaan!

 

1A / Moderne / STEM gerichte modules

Afbeeldingsresultaat voor stem

module 1 : Land- en tuinbouw

  • snoeien
  • planten
  • aanleg
  • ....

Werken in de serre, in het tuinatelier of echt op de campus tenmidden van al het groen.

 

module 2 : TechnoLab

  • Van tekening of ontwep tot creatie....  een combinatie van techniek, elektriciteit en mechanica...
  • Toekomstige techneuten komen hier zeker aan hun trekken!

 

module 3 : Onderzoek en Experiment

  • Wiskunde, natuur en wetenschappen:  analyseren van het wat, hoe en waarom?
  • Zelf experimenten (leren) uitvoeren in de natuur en in het labo
  • Waarnemingen en metingen doen bij planten en dieren
  • Microscopisch onderzoek verrichten
  • Resultaten in grafieken omzetten en analyseren.
  • Wiskundige modellen analyseren
  • ...

 

module 4 : koken

  • veiligheid in de keuken
  • correct afwegen en afmeten
  • enkele basisgerechten worden aangeleerd

 

 

 

Eerste leerjaar B

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Zo is er bijvoorbeeld het vak techniek, waar al gewerkt wordt met o.a. hout en elektriciteit maar waar  – bij gelegenheid - ook al eens pastagerechten of pannenkoeken worden bereid

In onze school zijn er in het eerste leerjaar B twee mogelijkheden:

 • 1B +  (basispakket + 1 u Nederlands + 1 u Frans + 2u wiskunde)
 • 1B   (modules: land- en tuinbouw, techniek, koken  + ICT)

 

Leerlingen die door omstandigheden ernstige tekorten hebben opgelopen in de basiskennis taal en rekenen kunnen dus terecht in de B-klas.

Via deze "brugklas" kan de achterstand worden weggewerkt om daarna over te stappen naar 1A.

Wie toch liever niet naar 1A gaat, kan ook aansluiten in het beroepsvoorbereidend jaar.

 

Tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. Na het 1e leerjaar kan je nog alle basisopties kiezen. De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen  zal je dan in de 2de graad een studierichting kunnen kiezen.

In onze school kunnen de leerlingen een keuze maken uit onderstaande mogelijkheden:

 • Latijn
 • Grieks-Latijn
 • Sociaal Technische Vorming
 • Moderne Wetenschappen met STEM gerichte modules

 
 

2A / Grieks - Latijn

De vakken Latijn en Grieks geven de leerlingen de nodige basiskennis voor studierichtingen met de optie Latijn of Grieks-Latijn (klassieke talen). Bovendien oefent het vak de synthetische en analytische geest van de leerlingen.

Hoewel Latijn en Grieks nu ‘dode’ talen zijn, hebben ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans en Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn. Ook in het Nederlands is de invloed van het Latijn nog steeds merkbaar: woorden als school, familie, poort, tegel vinden hun oorsprong in de taal van de Romeinen.

Tijdens de lessen Latijn en Grieks komen er vier luiken aan bod: cultuur, lectuur, vocabularium en grammatica

 

2A / Latijn

zie bij Grieks-Latijn

 

2A / Sociale en Technische Vorming

De basisoptie Sociale en Technische Vorming richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen.

Deze richting is een grondige voorbereiding voor een verdere onderwijsloopbaan in de richting Sociale en Technische Wetenschappen (S.T.W.) of Techniek-Wetenschappen (T.W.). M.a.w. deze opleiding biedt een breed toekomstperspectief.

Naast de basisvorming volgen de leerlingen de vakken gezins- en verzorgingstechnieken, die telkens bestaan uit een theoretisch en een praktisch luik.

Verschillende thema’s komen aan bod:


  • Inleidende technische begrippen, begrippen en technieken in de keuken, tafelzorg, voedingsleer en sociale en communicatieve omgangsvorme
  • Kennismaking met verschillende grondstoffen, materialen, gereedschappen en bewerkingswijzen.
  • Basisbegrippen van elektriciteit
  • Aandacht voor het correct omgaan met weeg- en meettoestellen en voor een juiste werkhouding.

Tijdens de lessen wordt steeds gestreefd naar kwaliteit en afwerking . Zo ontwikkelen de leerlingen zin voor orde, hygiëne, veiligheid en verantwoordelijkheid i.v.m. het werk, grondstoffen, gereedschappen en machines.

 

2A / Moderne Wetenschappen / alternerende modules

module 1:  ICT en Nieuwe Media

  • Audiogidsen ontwerpen voor een leerwandeling
  • Video boekbesprekingen
  • Een blog voor je klas
  • Een reclamefilmpje voor de school
  • Een educatieve game uitwerken voor een bepaald vak
  • Verantwoord omgaan met sociale media
  • ...

 Dit zijn slechts enkele voorbeelden van items die tijdens de  module "ICT en Nieuwe Media" aan bod komen.

 
 module 2:  TechnoLab


  • Van tekening of ontwep tot creatie....  een combinatie van techniek, elektriciteit en mechanica...
  • Toekomstige techneuten komen hier zeker aan hun trekken!

 

module 3:  3D

Werken met een 3Dprinter, 3Dpen of isomosnijder, alles is mogelijk!

 

module 4: Alternatief Sporten

 Tijdens deze module komen een aantal sporten aan bod die niet in het reguliere pakket zitten:


  • Muurklimmen
  • Hockey
  • Oriëntatieloop
  • Schaatsen
  • Tafeltennis
  • Circustechnieken
  • Rolstoelbasket
  • Judo

 

 

Tweede leerjaar B (Beroepsvoorbereidend leerjaar)

In het beroepsvoorbereidend leerjaar is een beperkt gedeelte van het lessenrooster hetzelfde voor alle leerlingen. De meeste lesuren gaan naar 1 of 2 beroepenvelden.

In onze school kan je kiezen uit 3 combinaties:

 • Verzorging Voeding / Kantoor Verkoop

 

2BVL / Verzorging Voeding

De optie Verzorging-Voeding biedt een praktische opleiding voor leerlingen die verder willen in dit beroepenveld.

Voeding

Tijdens de lessen voeding maken de leerlingen kennis met de voedingssector, en de verschillende activiteiten, organisaties, beroepen en opleidingsmogelijkheden die deze sector rijk is.

Daarnaast bestuderen ze verschillende elementen die te maken hebben met zorg voor voeding:

  • Vlot gebruiken van de keukenuitrusting en toepassing van elementaire regels van veiligheid, hygiëne en werkorganisatie
  • Samenstellen van verschillende soorten maaltijden

Verzorging

Binnen het onderdeel verzorging komen twee aspecten aan bod

  • Zorg dragen voor de woon-en leefwereld
  • Zorg dragen voor het welzijn (hygiëne en omgangsvormen)

 

2BVL /  Kantoor Verkoop

De optie Kantoor – Verkoop voorziet in enkele specifieke vakken die de leerlingen voor-bereiden op een verdere carrière in deze sector.

Handel en economie

  • Werkgever-werknemer
  • Koopgedrag en koopproces
  • BTW en procentberekening
  • Valuta
  • Reclame
  • Actualiteit
  • ...

Dactylo

  • Blind typen
  • Ritmisch typen
  • toepassingen softwarepakketten
  • ...

Nederlands

  • Luisteren en spreken
  • Lezen
  • Schrijven

 

2BVL / Hout

De optie hout biedt de leerlingen een praktijkgerichte opleiding.

Wat komt aan bod?

  • Tekeningen lezen en schetsen, ook op schaal en in perspectief
  • Werken met verschillende soorten meet- en afschrijfgereedschap, vormgevend gereedschap, montage- en afwerkinggereedschap en gereedschap voor oppervlaktebehandeling (schuurpapier, vernisborstel,…).
  • Ontdekken welk gereedschap best gebruikt wordt voor een bepaalde opdracht.
  • Zorgzaam, nauwgezet en veilig gebruik van werkmiddelen.
  • Soorten plaatmateriaal, zoals triplex, multiplex en spaanderplaat + toepassingsmogelijkheden.
  • Bevestigingsmiddelen en afwerkingproducten.