Het lessenpakket
27 uren basisvorming (gelijk voor iedereen)
5 uren “vrije ruimte”

GO! middenschool Ter Beuke biedt in het eerste leerjaar A twee mogelijkheden aan:
• 1A / Klassieke talen (basis + 4 u Latijn/Grieks + 1u verdieping) Engels
• 1A / Moderne / STEM-gerichte modules (basis + 2 u modules + 3u ondersteuning/verdieping)

Mogelijke modules: 3D, ICT, onderzoek & experiment, voeding, sport, technolab, …

Lessentabel

Wie kan terecht in het eerste leerjaar A?

 • Houders van het getuigschrift basisonderwijs, behaald in het gewoon of buitengewoon basisonderwijs.
 • Regelmatige leerlingen die het zesde leerjaar lager onderwijs hebben beëindigd zonder getuigschrift basisonderwijs mits:
  – gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
  – akkoord van de ouders
  – verplicht (niet bindend) advies van het CLB.
 • Regelmatige leerlingen van het buitengewoon lager of secundair onderwijs die geen getuigschrift basisonderwijs bezitten mits:
  – Gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
  – akkoord van de ouders
  – verplicht advies van het CLB.
 • In afwijking van de voorgaande mogelijkheden, leerlingen die voldoen aan volgende voorwaarden:
  – gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van screening van de leerling;
  – akkoord van de betrokken personen.